Byggmästarna JW KB startade 1988 av Johan Wrennmark.

2008 ombildas bolaget till AB.
Vår huvudsakliga inriktning är och har varit förädling av främst kontorsfastigheter och hotell för privata fastighetsägare. Produktionen består av allt från små serviceuppdrag till större ombyggnader och nyproduktion av t ex industri, bostäder, kontor och hotell.
Byggmästarna JW AB har idag ca 17 medarbetare fördelat på 2 tjänstemän och 15 hantverkare.
Vi arbetar med alla typer av entreprenadformer såsom totalentreprenader, generalentreprenader samt delade entreprenader. När vi kan påverka jobbar vi gärna med partnering där delaktighet och öppenhet är honnörsord.